НАКАЗ № 203, 11.04.2022(Про затвердження Порядку реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України)

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ    № 203

11.04.2022  

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2022 р.
за № 439/37775

Про затвердження Порядку реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад,
територій та інфраструктури
№ 970 від 25.12.2022}

Відповідно до статей 2627 та 33 Кодексу торговельного мореплавства України, пункту 3 частини третьої та пункту 11 частини четвертої статті 5, статей 3235-37 та 39пунктів 3 та 10 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внутрішній водний транспорт», статті 16-3 Закону України «Про транспорт», Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, Положення про Державну службу морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2022 року № 212, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, що додається.

2. Установити, що

всі суднові документи, видані до набрання чинності Законом України «Про внутрішній водний транспорт», зберігають чинність протягом періоду, на який їх видано;

за суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України до набрання чинності Законом України «Про внутрішній водний транспорт», зберігаються присвоєні реєстраційні (ідентифікаційні) номери;

всі органи реєстрації суден, які функціонували до набрання чинності Законом України «Про внутрішній водний транспорт», протягом місяця з набрання чинності цим наказом, передають до Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України книги Державного суднового реєстру України, Суднові книги України, сформовані суднові справи, невикористані бланки типових форм реєстраційних документів, інші документи, які стосуються реєстраційних дій з суднами.

3. Управлінню морського та річкового транспорту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Сектору зовнішніх комунікацій забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Васькова Ю.

Міністр

О. Кубраков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України

Заступник Міністра цифрової трансформації України

Голова Державної служби
морського та річкового транспорту України

О. Кучер

О. Борняков

В. Кіндратів


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
11 квітня 2022 року № 203

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2022 р.
за № 439/37775

ПОРЯДОК
реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює вимоги до державної реєстрації та тимчасової реєстрації суден в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, процедуру внесення змін, виключення та тимчасового виключення суден, оформлення та видачі нових суднових документів замість втрачених, обліку суден в Україні.

2. Дія цього Порядку не поширюється на:

військові кораблі;

катери, шлюпки та інші плавучі засоби, що належать будь-якому судну та призначені для забезпечення безпечної експлуатації цього судна;

засоби для розваг на воді;

антикварні та історичні судна та їх копії, позначені як такі виробником;

малі та спортивні судна довжиною до 4 метрів без двигуна або оснащені механічним двигуном (двигунами) із загальною максимальною потужністю до 10 кВт, які не використовуються для рибогосподарської діяльності, перевезення вантажів та/або пасажирів з метою провадження підприємницької діяльності;

веслові байдарки (каяки), каное, гондоли, катамарани (водні велосипеди).

3. Забороняється реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України:

суден, власниками або судновласниками яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, які зареєстровані на території держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, юридичні особи, зареєстровані на території України, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є держава, визнана Україною державою-агресором або державою-окупантом; фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції»;

у Державному судновому реєстрі України:

нафтових танкерів, які не відповідають вимогам щодо подвійного корпусу чи еквівалентної конструкції, що встановлені Правилами 19 і 28 Додатка I до Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненої Протоколом 1978 року до неї, а також нафтових танкерів віком 25 років та більше після дати поставлення судна, яка визначається пунктами 28.1-28.9 Правила 1 зазначеного Додатка;

суден, що були затримані в морських портах інспекторами контролю держави порту під час контролю в рамках налагоджених систем державного портового контролю (регіональних меморандумів про взаєморозуміння щодо контролю суден державою порту) більш ніж три рази протягом останніх 36 місяців безпосередньо перед поданням заяви для реєстрації у Державному судновому реєстрі України;

з 2025 року – суден віком 35 років і більше.

4. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі торговельного мореплавства УкраїниМіжнародній конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року, зміненій Протоколом 1978 року до неї, Законі України «Про внутрішній водний транспорт».

5. Реєстрацію та тимчасову реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, виключення та тимчасове виключення суден з Державного суднового реєстру України та Суднової книги України (припинення або тимчасове припинення реєстрації) з видачею відповідних суднових документів здійснює Адміністрація судноплавства за заявою судновласника або уповноваженої ним особи (далі – заявник).

6. Інформація щодо отримання адміністративних послуг, пов’язаних з реєстраційними діями в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, зокрема щодо порядку надання адміністративних послуг, адреси, за якою здійснюється надання адміністративних послуг, режиму доступу до приміщень, в яких здійснюється прийом заявників, розміщується на офіційному вебсайті Адміністрації судноплавства, а також надається за допомогою функціонування телефонної довідки Адміністрації судноплавства.

Адміністрація судноплавства має забезпечити вільний доступ до своїх приміщень, в яких здійснюється прийом заявників, забезпечивши при цьому належні умови для доступу маломобільних груп населення, облаштування у місцях прийому заявників інформаційних стендів, інформаційних терміналів та/або інших засобів доведення інформації до заявників із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання заявником адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

7. Реєстрація (тимчасова реєстрація) судна в Україні полягає у внесенні відомостей про нього до Державного суднового реєстру України, що ведеться за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, або Суднової книги України, що ведеться за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, та отриманні цим судном свідоцтва про право власності на судно, свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент), свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України або суднового білета.

Виключення (тимчасове виключення) судна з Суднової книги України підтверджується свідоцтвом про виключення судна з Суднової книги України (свідоцтвом про тимчасове виключення судна з Суднової книги України) відповідно. Виключення (тимчасове виключення) судна з Державного суднового реєстру України підтверджується свідоцтвом про виключення судна з Державного суднового реєстру України (тимчасовим свідоцтвом про виключення судна з Державного суднового реєстру України) відповідно.

8. Свідоцтво про право власності на судно, свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент), судновий білет (крім випадків тимчасової реєстрації) видаються безстроково.

Свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором України видається на строк, що не перевищує строку дії договору бербоут-чартера. Судновий білет судну, тимчасово зареєстрованому в Судновій книзі України, видається на строк, що не перевищує строку дії договору бербоут-чартера.

Тимчасова реєстрація судна в Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України можлива, якщо на момент реєстрації таке судно не внесено до суднового реєстру (реєстру суден) іншої держави або якщо таке судно внесено до суднового реєстру (реєстру суден) іншої держави, але запис про нього припинено або отримано дозвіл уповноваженого органу держави іноземної реєстрації судна на тимчасову реєстрацію в Україні.

9. З моменту реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України всі зроблені раніше записи щодо цього судна в суднових реєстрах інших держав Україною не визнаються.

В Україні не визнається внесення судна України у судновий реєстр іншої держави, якщо судно не виключено з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, з дотриманням вимог, установлених розділом V цього Порядку.

10. Заявники мають право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації місця проживання або місцезнаходження.

11. Судно, що належить декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), за їх письмовою заявою реєструється за однією особою. Справжність підпису іншої особи-співвласника засвідчується нотаріально. У графі «Власник (судновласник)» свідоцтва про право власності на судно робиться запис:

«__________________________________________________________
(прізвище, власне імя, по батькові (за наявності)
або найменування юридичної особи)

є співвласником.».

12. Державна реєстрація конфіскованих суден, право власності на які встановлено за рішенням суду, проводиться на підставі відповідного рішення суду із зазначенням типу та призначення, будівельного номера, основних розмірів, державного реєстраційного/ідентифікаційного номера або назви судна та реєстраційних суднових документів, зокрема свідоцтва про право власності на судно та свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України або суднового білета (у разі їх наявності).

До заяви також додаються копія документа, що підтверджує набуття права власності на судно, або рішення Кабінету Міністрів України чи комісії, утвореної відповідно до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 985, про передачу цих суден у разі конфіскації у власність держави.

13. Відомості щодо судновласника суден, які передано в управління в порядку та на умовах, визначених статтями 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», на підставі заяви управителя та договору управління, укладеного з АРМА (копія якого додається до заяви), на строк, зазначений у договорі управління, вносяться Адміністрацією судноплавства до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України з видачею свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України або тимчасового суднового білета.

Свідоцтво про право власності на судно та свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) або судновий білет, видані власнику судна, здаються управителем або уповноваженим представником АРМА на зберігання до Адміністрації судноплавства.

У разі припинення договору управління свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором України вважається недійсним і здається управителем або уповноваженим представником АРМА до Адміністрації судноплавства. Свідоцтво про право власності на судно та свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) або судновий білет, видані власнику судна, повертаються уповноваженому представникові АРМА.

14. Для державної реєстрації суден в Судновій книзі України, які побудовані фізичною особою самостійно відповідно до вимог, норм і стандартів України та під наглядом класифікаційного товариства, документами, що підтверджують право власності на судно, вважаються документи, що підтверджують правомірність придбання основних складових частин та матеріалів, з яких побудовані такі судна.

Для державної реєстрації суден, які побудовані фізичною особою самостійно, але не знаходилися під наглядом класифікаційного товариства, суден, на які відсутні документи, що підтверджують право власності на них, до органу державної реєстрації надається копія судового рішення про визнання права власності на судно або його основні складові частини та матеріали, з яких воно побудоване.

15. Судна, які належать неповнолітнім, реєструються за ними за умови досягнення неповнолітніми 14-річного віку (крім випадків успадкування за законом) за нотаріально засвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. У Державному судновому реєстрі України (Судновій книзі України) зазначається прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) батьків (усиновлювачів) або піклувальника і ставиться відмітка про заборону виключення судна та (або) внесення змін до Державного суднового реєстру України (Суднової книги України) та реєстраційних суднових документів без їх дозволу і дозволу органів опіки та піклування.

Після досягнення неповнолітнім 18-річного віку всі обмеження, визначені цим пунктом, втрачають чинність.

16. Право плавання під Державним Прапором України на судно, що придбане юридичною особою – лізингодавцем з метою подальшої передачі його лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу, реєструється за лізингоодержувачем.

17. Заявник відповідає за повноту і точність реєстраційних даних про судно, які надаються ним під час реєстрації судна.

18. Судна, що належать фізичним особам – підприємцям, реєструються за ними як за фізичними особами.

II. Умови реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України

1. Обов’язковій реєстрації в Судновій книзі України підлягають судна, зазначені в частині другій статті 35 Закону України «Про внутрішній водний транспорт».

Реєстрація малих суден, спортивних суден, історичних копій суден, інших суден, що не підлягають обов’язковій реєстрації, здійснюється у Судновій книзі України за бажанням судновласника.

У Державному судновому реєстрі України реєструються судна довжиною 20 метрів і більше, а також незалежно від довжини: пасажирські судна, буксири і штовхачі, призначені для ведення складу суден, які не є малими.

Не підлягають реєстрації судна / недобудовані судна / корпуси суден, які будуються на території України на замовлення нерезидента відповідно до суднобудівного контракту (таким суднам / недобудованим суднам / корпусам суден Адміністрацією судноплавства за бажанням суб’єкта господарювання безоплатно видається підтвердний документ про те, що судно / недобудоване судно / корпус судна не підлягає реєстрації в Державному судновому реєстрі України).

2. Заява про реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна, припинення або тимчасове припинення реєстрації судна, внесення змін та видачу нових документів замість втрачених у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України та додані до неї документи подаються до Адміністрації судноплавства у спосіб, строки та в обсягах, визначених статтею 36 Закону України «Про внутрішній водний транспорт» та статтею 27 Кодексу торговельного мореплавства України.

3. Строки надання адміністративних послуг, пов’язаних з реєстрацією і припиненням реєстрації Адміністрацією судноплавства суден, вичерпний перелік підстав для відмови в наданні таких адміністративних послуг визначені в статті 36 Закону України «Про внутрішній водний транспорт» та статті 27 Кодексу торговельного мореплавства України.

Відмова посадової особи Адміністрації судноплавства у прийнятті заяви з причин, не визначених статтею 36 Закону України «Про внутрішній водний транспорт» та статтею 27 Кодексу торговельного мореплавства України, у тому числі висунення будь-яких не визначених зазначеними статтями умов для прийняття заяви, забороняється.

4. До всіх документів, складених іноземною мовою, додається переклад на державну мову, засвідчений у встановленому порядку.

Разом із заявою подається також підписаний заявником перелік доданих документів.

Заява може подаватися в електронній формі з додаванням сканованих копій (фотокопій) оригіналів паперових документів із накладанням електронного підпису заявника, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

У разі подання документів в електронній формі оригінал заяви та копії доданих до неї документів передаються до отримання відповідного документа.

5. Подача документів, що містять персональні дані, здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту інформації відповідно до вимог Законів України «Про захист персональних даних»«Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

6. Реєстрація або тимчасова реєстрація судна у Державному судновому реєстрі України, виключення або тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України (припинення або тимчасове припинення реєстрації), внесення змін до Державного суднового реєстру України, видача нових документів замість втрачених є платними послугами, за які справляється адміністративний збір відповідно до статті 27 Кодексу торговельного мореплавства України.

Адміністративний збір не справляється у разі:

первинної реєстрації під Державним Прапором України судна (крім прогулянкових, малих суден), побудованого в Україні, віком не більше п’яти років;

виключення судна з Державного суднового реєстру України у разі загибелі судна, зникнення його безвісти, визнання його непридатним для подальшої експлуатації;

внесення до Державного суднового реєстру України змін, зумовлених прийняттям рішень про зміну назви адміністративно-територіальної одиниці, зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, перейменування вулиці.

За видачу нових документів замість втрачених із Державного суднового реєстру України та за внесення змін до Державного суднового реєстру України розмір адміністративного збору розраховується відповідно до частини дванадцятої статті 27 Кодексу торговельного мореплавства України.

7. Реєстрація або тимчасова реєстрація судна у Судновій книзі України, виключення або тимчасове виключення судна з Суднової книги України (припинення або тимчасове припинення реєстрації), внесення змін до Суднової книги України, видача нових документів замість втрачених є платними адміністративними послугами, за які справляється реєстраційний збір відповідно до статті 36 Закону України «Про внутрішній водний транспорт».

Реєстраційний збір не справляється:

у випадку виключення судна з Суднової книги України у разі загибелі судна, зникнення його безвісти або визнання його непридатним для подальшої експлуатації;

у разі внесення до Суднової книги України змін, зумовлених прийняттям рішень про зміну назви адміністративно-територіальної одиниці, зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, перейменування вулиці.

8. У разі відмови у реєстрації або тимчасовій реєстрації судна, тимчасовому припиненні реєстрації судна, внесенні змін до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, видачі нових документів замість втрачених заявник має право на повернення коштів адміністративного/реєстраційного збору як надміру зарахованих до бюджету платежів у встановленому законодавством порядку.

III. Порядок реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України

1. Реєстрація морських суден та суден внутрішнього плавання в Україні у Державному судновому реєстрі України здійснюється Адміністрацією судноплавства.

2. Адміністрація судноплавства у визначений статтею 27 Кодексу торговельного мореплавства України строк видає судновласнику такі суднові документи:

свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент);

свідоцтво про право власності на судно;

свідоцтво про тимчасове право плавання під Державним Прапором України;

свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України;

свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України.

У разі тимчасової реєстрації судна свідоцтво про право власності на судно не видається.

3. Реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України здійснюється на підставі заяви, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку.

4. До заяви про реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України, виключення або тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України (припинення або тимчасове припинення реєстрації), внесення змін до Державного суднового реєстру України, видачу нових документів замість втрачених додаються документи, визначені статтею 27 Кодексу торговельного мореплавства України.

У заяві судновласника зазначається строк реєстрації (постійний чи тимчасовий). У разі тимчасової реєстрації іноземного судна зазначається строк дії договору фрахтування.

У заяві судновласника зазначається класифікація судна («морське судно» або «судно внутрішнього плавання»). Тип судна зазначається на підставі класифікаційного свідоцтва або свідоцтва судна внутрішнього плавання.

У разі реєстрації суден флоту рибної промисловості у графі заяви судновласника «тип та призначення» додатково зазначається «судно флоту рибної промисловості».

5. У разі реєстрації судна, що експлуатується на умовах фрахтування за договором бербоут-чартера, свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України (судновий патент) видається незалежно від того, переходить до судновласника України право власності на судно чи судно після закінчення строку договору підлягає поверненню власникові.

6. Судно набуває права плавання під Державним Прапором України після його реєстрації у Державному судновому реєстрі України та отриманні суднового патенту.

7. Придбане за кордоном судно, тимчасово передане юридичній або фізичній особі в Україні, може набувати права підняття Державного Прапора України з моменту видачі консулом України тимчасового свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України.

Тимчасове свідоцтво є дійсним до реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України, але не більше одного року.

8. Під час реєстрації у Державному судновому реєстрі України морським суднам присвоюється назва, а суднам внутрішнього плавання присвоюється реєстраційний номер або за бажанням заявника – назва судна.

Реєстраційний номер складається з чотирьох цифр та чотирьох латинських літер, перші два знаки якого визначають код країни, в якій здійснювалась реєстрація (UA), інша комбінація встановлюється Адміністрацією судноплавства.

Присвоєння назви судну здійснюється відповідно до Порядку присвоєння судну назви, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 25 грудня 2022 року № 970.

{Пункт 8 розділу III в редакції Наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 970 від 25.12.2022}

9. Під час реєстрації судну внутрішнього плавання, якому на момент реєстрації в Україні не присвоєно унікальний європейський ідентифікаційний номер (ENI), присвоюється номер ENI, відомості про який уносяться до свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України або свідоцтва про тимчасове право плавання під Державним Прапором України, а також до свідоцтва судна внутрішнього плавання чи тимчасового свідоцтва судна внутрішнього плавання, відповідно до статті 32 Закону України «Про внутрішній водний транспорт».

Якщо на момент реєстрації судна внутрішнього плавання в Державному судновому реєстрі України вже був присвоєний номер ENI – відомості про його присвоєння вносяться до графи «Примітки» у Державному судновому реєстрі України.

10. У разі виключення судна з Державного суднового реєстру України його номер для реєстрації нового судна не використовується.

11. На кожне зареєстроване судно у Державному судновому реєстрі України відводиться окрема сторінка.

IV. Реєстрація суден у Судновій книзі України

1. Реєстрація малих, спортивних суден і водних мотоциклів, зазначених у статті 35 Закону України «Про внутрішній водний транспорт», в Судновій книзі України здійснюється Адміністрацією судноплавства.

2. Реєстрація суден у Судновій книзі України здійснюється на підставі письмової заяви, форма якої наведена в додатку 4 до цього Порядку.

У заяві зазначається строк реєстрації: постійний чи тимчасовий.

У разі тимчасової реєстрації іноземного судна зазначається строк дії договору фрахтування.

3. До заяви про реєстрацію або тимчасову реєстрацію судна у Судновій книзі України, виключення або тимчасове виключення судна з Суднової книги України, внесення змін до Суднової книги України, видачу нових документів замість втрачених додаються документи, визначені статтею 36 Закону України «Про внутрішній водний транспорт».

4. Під час реєстрації у Судновій книзі України присвоюється назва судну (прогулянково-вітрильним суднам незалежно від потужності двигуна та прогулянковим суднам з потужністю двигуна 75 к.с. і більше, довжиною до 20 м) або реєстраційний номер, який складається з чотирьох цифр та чотирьох латинських літер, комбінація яких встановлюється Адміністрацією судноплавства.

У разі виключення судна із Суднової книги України його номер для реєстрації нового судна не використовується.

5. У разі тимчасової реєстрації судна, що експлуатується на умовах договору фрахтування за договором бербоут-чартера, в Судновій книзі України судновий білет видається судну незалежно від того, переходить до судновласника України право власності на судно чи судно після закінчення строку дії договору підлягає поверненню власникові, при цьому у судновому білеті зазначається строк дії договору фрахтування. Після того як право власності на законних підставах переходить до судновласника-резидента України, судно підлягає реєстрації із заміною суднового білета на безстроковий.

6. Придбане за кордоном судно, тимчасово передане юридичній або фізичній особі в Україні, може набувати права підняття Державного Прапора України з моменту видачі консулом України тимчасового свідоцтва про право плавання під Державним Прапором України.

Тимчасове свідоцтво про право плавання під Державним Прапором України є дійсним до реєстрації судна у Судновій книзі України, але не більше одного року.

7. Судно набуває права плавання під Державним Прапором України після його реєстрації у Судновій книзі України та після одержання суднового білета.

V. Порядок та умови припинення або тимчасового припинення реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України

1. Припинення або тимчасове припинення реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України здійснюється шляхом припинення записів про його реєстрацію та засвідчується свідоцтвом про виключення судна з Державного суднового реєстру України (свідоцтвом про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України) або свідоцтвом про виключення судна з Суднової книги України (свідоцтвом про тимчасове виключення судна з Суднової книги України), які видаються Адміністрацією судноплавства.

2. Припинення реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України здійснюється:

за заявою судновласника;

у разі втрати судном права плавання під Державним Прапором України;

у разі загибелі судна або зникнення його безвісти;

у разі визнання судна непридатним для подальшої експлуатації;

у разі закінчення строку дії договору бербоут-чартера.

3. Заява про припинення реєстрації судна подається за довільною формою із зазначенням причини, яка обумовлює необхідність припинення реєстрації судна в Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України.

4. Судно, яке було тимчасово зареєстровано в Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України на підставі дії договору бербоут-чартера, після закінчення строку дії договору бербоут-чартера судна, якщо судновласником не подана заява з документами про подовження дії цього договору, виключається з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України незалежно від того, чи судновласником подана заява про виключення.

5. Тимчасове припинення реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України здійснюється в разі його передачі на законних підставах у тимчасове володіння чи користування іноземній юридичній або фізичній особі з тимчасовою заміною Державного Прапора України на прапор іноземної держави за умови, що:

законодавство цієї іноземної держави не забороняє зміну прапора;

власник судна згоден на тимчасове переведення судна під прапор іноземної держави;

заставодержателі зареєстрованих застав судна згодні на переведення судна під прапор іноземної держави.

Тимчасове виключення суден, які є державною власністю, з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України з видачею відповідних свідоцтв здійснюється на строк, що не перевищує п’ять років.

6. У разі заборони подальшої експлуатації судна чи затримання морського судна чи судна змішаного плавання в морських портах більш ніж три рази протягом 12 місяців інспекторами контролю держави порту під час контролю в рамках налагоджених систем державного портового контролю (регіональних меморандумів про взаєморозуміння щодо контролю суден державою порту), таке судно тимчасово втрачає право плавання під Державним Прапором України.

При виявленні зазначеної підстави для тимчасової втрати права плавання під Державним Прапором України, голова Адміністрації судноплавства розпорядчим актом приймає рішення про тимчасове припинення права плавання під Державним Прапором України, на підставі якого вноситься запис про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України. Інформація про тимчасове припинення права плавання під Державним Прапором України направляється листом власнику (судновласнику) судна разом зі свідоцтвом про виключення судна з Державного суднового реєстру України.

Поновлення реєстрації тимчасово виключеного судна з Державного суднового реєстру України з підстав, зазначених в абзаці першому цього пункту, можливо не раніше 12 місяців при умові надання доказів усунення причин раніше виявлених порушень, які були підставами заборони експлуатації судна чи затримання судна в морському порту.

7. Після виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України всі документи, пов’язані з його реєстрацією, зберігаються Адміністрацією судноплавства не менше трьох років.

8. Документи, одержані від судновласника згідно з вимогами про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, зберігаються Адміністрацією судноплавства упродовж строку передачі судна в бербоут-чартер іноземній фізичній або юридичній особі.

9. У разі поновлення реєстрації судна, тимчасово виключеного з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, Адміністрації судноплавства подається документ, виданий органом іноземної реєстрації судна, про виключення цього судна з іноземного суднового реєстру. У разі відсутності такого документа до органу реєстрації подається документ, що підтверджує передачу судна власнику.

Замість цих документів заявнику повертаються суднові документи про судно, що зберігалися відповідно до пункту 8 цього розділу Адміністрацією судноплавства.

VI. Внесення змін до Державного суднового реєстру України та Суднової книги України

1. У разі виникнення змін, що зумовлюють необхідність виправлення відомостей, внесених до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, Адміністрація судноплавства видає нові документи та вносить відповідні зміни до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України.

При цьому документ, що підлягає заміні, повертається до Адміністрації судноплавства.

2. Строки надання адміністративних послуг, пов’язаних з внесенням змін до Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, вичерпний перелік підстав для відмови в наданні таких адміністративних послуг визначені статтею 27 Кодексу торговельного мореплавства України та статтею 36 Закону України «Про внутрішній водний транспорт» відповідно.

3. Заявник повинен подати документи для внесення змін до Державного суднового реєстру України протягом чотирнадцяти календарних днів та до Суднової книги України протягом шістдесяти календарних днів з дати виникнення таких змін.

4. Заява подається у довільній формі із зазначенням причини, яка зумовлює необхідність внесення змін до Державного суднового реєстру України чи Суднової книги України.

5. Під час внесення змін до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України стосовно зміни власника за його бажанням може бути змінено назву, про що зазначається в заяві про внесення змін.

6. Внесення змін щодо нового власника судна, стосовно якого в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна є відомості про обмеження відчуження, здійснюється за наявності письмової згоди обтяжувача (заставодержателя), крім випадків переходу права власності на судно у порядку спадкування, правонаступництва або виділення частки в спільному майні.

VII. Видача нових документів замість утрачених

1. Видача нових документів замість утрачених здійснюється після опублікування власником (судновласником) за його рахунок оголошення в державних засобах масової інформації про втрату таких документів та визнання їх недійсними.

2. Заява про видачу нових документів замість утрачених подається в довільній формі.

3. До заяви про видачу нових документів замість утрачених додаються:

примірник друкованого видання державного засобу масової інформації, в якому розміщено оголошення про втрату документів та визнання їх недійсними;

копія документа, що підтверджує сплату відповідного збору.

VIII. Облік суден, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України

1. З метою здійснення заходів, що забезпечують належний облік суден, зареєстрованих в Україні, Адміністрація судноплавства:

веде Державний судновий реєстр України та Суднову книгу України, використовуючи при цьому друковані та електронно-комп’ютерні засоби збирання і накопичення даних про судна;

готує Мінінфраструктури зведені дані з обліку суден, зареєстрованих в Україні, станом на початок кожного року;

здійснює співробітництво з міжнародними та українськими організаціями у питаннях удосконалення нормативно-правової, організаційної та інформаційної бази реєстрації та обліку суден в Україні.

2. Державний судновий реєстр України складається з таких невід’ємних частин:

Реєстр морських суден;

Реєстр суден внутрішнього плавання.

3. Ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України здійснюється у паперовому та електронному вигляді відповідно до вимог Закону України «Про публічні електронні реєстри» за допомогою технічних засобів та програмного забезпечення.

Державний судновий реєстр України та Суднова книга України в електронному вигляді створюються як автоматизовані системи для накопичення, обробки, обліку, захисту та надання інформації щодо суден, що мають право плавання під Державним Прапором України. Адміністрація судноплавства є відповідальною за створення, організацію, використання цих систем та забезпечення безпечного збереження даних.

Діяльність, пов’язана із створенням, збереженням, обробкою інформації з обмеженим доступом, у тому числі інформації, що становить державну таємницю, функціонуванням та веденням реєстру, провадиться відповідно до Законів України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах»«Про державну таємницю» та «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України».

Державний судновий реєстр України та Суднова книга України у паперовому вигляді мають бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені підписом керівника Адміністрації судноплавства і гербовою печаткою Адміністрації судноплавства.

4. Записи у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України повинні вноситись послідовно, без пропусків, у порядку їх реєстрації та бути своєчасними, достовірними і відповідати записам у поданих заявником документах.

При веденні Державного суднового реєстру України та Суднової книги України записи виконуються ручкою. Виправлення в записах повинні підтверджуватися словами «Виправленому вірити» і скріплюватися підписом посадової особи Адміністрації судноплавства, відповідальної за ведення Державного суднового реєстру України або Суднової книги України.

5. Записи у Державному судновому реєстрі України, Судновій книзі України, суднових документах ведуться українською мовою, а у випадках, зазначених у цих документах, англійською мовою.

6. Відомості про судна, зареєстровані або тимчасово зареєстровані у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, доступ до яких є вільним і безоплатним, оприлюднюються у систематизованому вигляді на офіційному вебсайті Адміністрації судноплавства.

Відомості оприлюднюються в день їх унесення до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України.

Начальник
Управління морського
та річкового транспорту

Я. Ілясевич

Додаток 1
до Порядку реєстрації суден
у Державному судновому реєстрі України
та Судновій книзі України
(пункт 7 розділу I)

ДЕРЖАВНИЙ СУДНОВИЙ РЕЄСТР УКРАЇНИ

Примітка

1

Номер по порядку

2

Дата реєстрації

3

Характер реєстрації

4

Строк дії договору про фрахтування (за наявності)

5

Назва судна

6

Модель судна

7

Ідентифікаційний номер судна IMO

8

Унікальний європейський ідентифікаційний номер судна ENI

9

Тип і призначення судна
Класифікація судна
Район плавання

10

Рік та місце побудови судна

11

Власник судна та його місцезнаходження (місце проживання)

У разі зміни власника

підстава

дата зміни власника

новий власник судна та його місцезнаходження (місце проживання)

12

Судновласник судна та його місцезнаходження (місце проживання)

У разі зміни судновласника

підстава

дата зміни судновласника

новий судновласник судна та його місцезнаходження (місце проживання)

13

Організація, яка здійснює технічний нагляд

класифікаційний

конвенційний

14

Основні розміри судна, метрів

довжина найбільша (м)

ширина (м)

висота борту (м)

15

Водомісткість порожнем (м)

16

Валова місткість, одиниць

17

Головні механізми

тип

кількість

потужність (кВт (е.к.с.)

18

Загальна площа вітрил (кв.м)
(для вітрильних суден)

19

Вантажопідйомність

20

Матеріал корпусу

21

Кількість палуб

22

Кількість щогл

23

Пасажиромісткість (чол.)

24

Екіпаж (чол.)

25

Заставні зобов’язання щодо судна або арешт

місце видачі

дата видачі

сума застави

термін припинення застави

найменування заставодержателя та його місцезнаходження

відмітка про погашення застави

26

Відмітка про виключення судна з Державного суднового реєстру України

постійне

тимчасове

27

Відмітка про поновлення реєстрації

28

Відмітка про видані реєстраційні документи судновласнику

__________
Примітки:

1. У графі 3 зазначається, постійно чи тимчасово зареєстровано судно.
2. У графах 5-11, 13-28 записи виконуються на підставі даних, викладених у заяві про реєстрацію.
3. У графах 4 та 12 дані про судновласника судна вносяться згідно з договором про фрахтування.


Додаток 2
до Порядку реєстрації суден
у Державному судновому реєстрі України
та Судновій книзі України
(пункт 7 розділу I)

СУДНОВА КНИГА УКРАЇНИ


п/п

Дата реєстрації

Ідентифікаційний реєстраційний номер або назва судна (присвоєний та колишній)

Тип та призначення судна, класифікація судна

Рік та місце побудови судна, будівельний номер

Власник/судновласник,
його місцезнаходження
(місце проживання)

1

2

3

4

5

6

Дата та підстави зміни власника/судновласника

Матеріал корпусу

Головні параметри судна (м)

Валова місткість (од.)

Екіпаж, чоловік

довжина найбільша

ширина

висота борту

7

8

9

10

11

12

13

Район та умови плавання

Головні механізми

Організація, що здійснює технічний нагляд

Загальна площа вітрил
(кв.м)

Відмітка про виключення з Суднової книги України

тип

кількість

потужність
(кВт (е.к.с.)

14

15

16

17

18

19

20

Заставні зобовязання щодо судна

Строк дії договору фрахтування

місце видачі

дата видачі

сума застави

термін погашення застави

найменування заставодержателя та його місцезнаходження

відмітка про погашення

21

22

23

24

25

26

27

__________
Примітки:

1. У графах 3-26 записи виконуються на підставі відомостей, викладених у відповідних графах заяви судновласника про реєстрацію.

2. У графі 3 може зазначатись назва судна латинськими літерами.

3. У графі 27 (якщо судно зафрахтоване) зазначається строк дії договору про фрахтування, а також характер реєстрації (в тому числі і для українського судна, що тимчасово виключається з Суднової книги України).


Додаток 3
до Порядку реєстрації суден
у Державному судновому реєстрі
України та Судновій книзі України
(пункт 3 розділу III)

ЗАЯВА
для реєстрації судна у Державному судновому реєстрі України

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 970 від 25.12.2022}

Додаток 4
до Порядку реєстрації суден
у Державному судновому реєстрі України
та Судновій книзі України
(пункт 2 розділу IV)

ЗАЯВА
для реєстрації судна у Судновій книзі України