ПРО АСОЦІАЦІЮ

Українська Асоціація Власників Маломірних Суден була заснована в 2018 році. Статут прийнятий 16 травня 2018 року Установчими сборами засновників «УАВМС». Українська Асоціація Власників Маломірних Суден,  зареєстрована Міністерством юстиції України від 14 червня 2018 року, номер запису № 10 038 102 0000 011568.

27 лютого 2019 року, Асоціація набула статус Неприбуткової організації.

На кінці 2019 року Міністерством юстиції надан статус Всеукраїнської, від 20 грудня 2019року за № 451/03.2.

Основною метою діяльності УАВМС є здійснення та захист прав і свобод, задоволення економічних, соціальних, культурних, екологічних, спортивних інтересів її членів, а також сприяння забезпеченню та покращенню умов експлуатації маломірних суден для членів Асоціації..

Членство Української Асоціації Власників Маломірних Суден у Міжнародних і Європейських Организаціях:
1. BRITISH MARINE
2. BoatTEST
3. Boat History

Вищим керівним органом УАВМС є Загальні збори членів Асоціації (скликається не рідше ніж один раз на 5 років).

В період між Загальними Зборами, керівним органом УАВМС є Правління Асоціації.

Голова Правління УАВМС  – Ясинський Ян Ярославович

Адреса: м. Чернівці, вул. Череповецька, 24 Б,
e-mail: info@avms.org.ua