Умови та вартість реєстрації плавзасобів у країнах Європейського Союзу

Інформаційна довідка, підготовлена Європейським
інформаційно-дослідницьким центром на запит
Народного депутата України

Європейський інформаційно-дослідницький центр створено з метою надання народним
депутатам України інформації, яка може бути використана ними у законотворчій діяльності.
Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру здійснюється в рамках
програми USAID “Рада: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське
представництво”, що виконується Фондом “Східна Європа”. Більше про центр на сайті
http://euinfocenter.rada.gov.ua/

У країнах Європейського Союзу реєстрація водних транспортних засобів регулюється
спеціальним законодавством. Реєстрація є платною адміністративною послугою.
У розглянутих країнах (Литва, Німеччина, Польща, Франція, Фінляндія) основними
документами при реєстрації водних транспортних засобів є:
заява на реєстрацію
документ, що підтверджує право власності
документ, який посвідчує особу власника
Технічні характеристики плавзасобів, відповідно до яких виникає зобов’язання
реєстрації, у розглянутих країнах відрізняються. Приміром, у Франції та Нідерландах
вимагається реєстрація плавзасобів довжиною від 2,5 м, у Фінляндії — від 5,5 м. У
Хорватії передбачено обов’язкову реєстрацію човнів довжиною від 2,5 м та/або з
двигуном, потужність якого становить понад 5 кВт.
Литовська Республіка
1. Законодавче регулювання
 Кодекс внутрішніх водних шляхів Литовської Республіки1
 Резолюція Уряду Литовської Республіки «Про Реєстр внутрішніх водних шляхів»2
 Указ Міністра транспорту та зв’язку «Про затвердження правил реєстрації
внутрішніх водних шляхів»3
 Постанова Литовської адміністрації безпеки на морі «Про форму сертифіката для
суден внутрішнього плавання з двигунами встановленого зразка, зареєстрованих
в Реєстрі внутрішніх водних транспортних засобів»4
2. Предмет обов’язкової реєстрації
Човни з малопотужними двигунами, водний транспорт для відпочинку або спорту,
спортивні човни, водні велосипеди і мотоцикли, веслові човни довжиною до 6 м,
риболовецькі судна та плавзасоби внутрішнього плавання повинні бути зареєстровані у
Реєстрі внутрішніх водних шляхів і мати свідоцтво (реєстраційний документ).
Гумові човни та човни для греблі, водні мотоцикли вантажністю до 250 кг, вітрильні
яхти з корпусом до 2,5 м не підлягають реєстрації.
3. Порядок та правила реєстрації
Для реєстрації власник водного транспортного засобу подає наступні документи:
 заява власника внутрішнього водного транспортного засобу про реєстрацію
 документи, що підтверджують право власності на водний транспортний засіб
 оригінал документа, що підтверджує зняття внутрішнього водного
транспортного засобу з попередньої реєстрації
 оригінал та копія реєстраційного посвідчення юридичної особи (для юридичних
осіб); оригінал та копія документу, що посвідчує особу (для фізичних осіб)
3
 свідоцтво про тимчасове оформлення внутрішнього водного транспорту в Реєстрі
внутрішніх водних шляхів (якщо такий виданий)
 копія документа, що засвідчує клас водного транспортного засобу (якщо такий є)
 квитанція про сплату державного мита або платіжне доручення
Протягом 10 робочих днів після подання необхідних документів приймається рішення
про реєстрацію внутрішнього водного транспортного засобу та видається свідоцтво.
Реєстратор має право відмовити у реєстрації водного транспортного засобу, якщо:
 подані документи мають виправлення чи підроблення знаків
 не всі документи відповідають вимогам законодавства
При реєстрації внутрішнього водного транспорту в Реєстр вноситься інформація:
 назва водного транспортного засобу
 дата і місце реєстрації
 дані про водний транспорт (тип, модель, номер реєстрації, дата першої реєстрації
в Литві, рік випуску або ремонту, довжина, ширина, висота, матеріал, колір,
валовий тоннаж, швидкість, максимальна кількість пасажирів тощо)
 дані про стаціонарні двигуни
 максимальна допустима потужність двигуна
 дані про попередню реєстрацію внутрішнього водного транспорту
 дані про власника водного транспорту
4. Вартість надання адміністративної послуги
 13 євро (реєстрація)
 7,2 євро (видача копії свідоцтва)
 8,6 євро (зміна даних у Реєстрі)5
Французька Республіка
1. Законодавче регулювання
 Указ Президента Французької Республіки «Про назви навігації суден і плавучих
установок, які перебувають у внутрішніх водах»6
 Указ Міністра Французької Республіки «Про навігаційні документи суден та
плавучих установок, які перебувають у внутрішніх водах»7
 Указ Міністра Французької Республіки «Про технічні правила безпеки, що
застосовуються до прогулянкових суден, які перебувають у внутрішніх водах»8
 Указ Міністра Французької Республіки «Про умови реєстрації та розміщення
знаків ідентифікації прогулянкових суден, які перебувають у внутрішніх водах»9
2. Предмет обов’язкової реєстрації
Предметом обов’язкової реєстрації є плавзасоби, які перебувають у внутрішніх водах і
мають такі характеристики:
 довжина від 5 м до 20 м з будь-яким рівнем потужності двигуна
 довжина до 5 м з реальною потужністю двигуна понад 4,5 кВт
Підлягають реєстрації за бажанням власника:
 судна від 2,5 м до 5 м, реальна потужність двигуна яких менше 4,5 кВт
 човни, які використовують людську енергію: каное, каяка, катамарани, байдарки,
надувні човни, водний транспорт з використанням весел довжиною від 2,5 м
Не можуть бути зареєстровані судна довжиною до 2,5 м з будь-яким рівнем потужності
двигуна.
3. Порядок та правила реєстрації
Заява на реєстрацію подається власником плавзасобу відповідно до встановленого
зразка. Реєстраційна служба видає тиражну картку з реєстраційним номером. Карта
повинна знаходитися на борту та бути представлена на прохання агентів,
уповноважених слідкувати за прогулянковими суднами.
Реєстрація втрачає чинність, якщо плавзасіб було продано. Новий власник повинен
протягом одного місяця з дати, зазначеної в акті про продаж, оформити нову
реєстрацію на своє ім’я у компетентній службі за постійним місцем проживання.
Федеративна Республіка Німеччина
1. Законодавче регулювання
 Положення «Про маркування малих суден, які перебувають у внутрішніх водах»10
2. Предмет обов’язкової реєстрації
Предметом реєстрації є малопотужні плавзасоби, крім:
 судна, які не відносяться до категорії малих транспортних засобів: водні засоби,
які побудовані/ обладнані для буксирування; пороми; плавуче устаткування тощо
 транспортні засоби органів влади, рятувальні транспортні засоби
 човни, які використовують людську енергію: каное, каяка, педальний водний
транспорт, катамарани, байдарки, надувні човни тощо
 судна довжиною до 5,5 м, які можуть переміщуватись під парусом
 судна з двигуном, потужність яких не перевищує 2,21 кВт
 шлюпки
Транспортні засоби, які не підпадають під обов’язкову реєстрацію, можуть добровільно
отримати номерний знак.
3. Порядок та правила реєстрації
Для реєстрації власник водного транспортного засобу подає наступні документи:
 заява на реєстрацію
 особистий документ із зазначенням адреси (наприклад, посвідчення особи)
 документ, який підтверджує права власності на водний транспортний засіб
 номерний знак (при зміні власника, модифікації двигуна, додаткового двигуна)
4. Вартість надання адміністративної послуги
 18 євро (отримання реєстраційного номера)
 15 євро (зміна власника в реєстрі)
 13 євро (зміна ідентифікаційного номера)
 10 євро (інші зміни в реєстрі)
 зняття з реєстрації є безкоштовним
Республіка Польща
1. Законодавче регулювання
 Закон «Про внутрішнє судноплавство»11
 Розпорядження Міністра транспорту, будівництва та морського господарства
«Про реєстрацію суден, які використовуються для спорту та відпочинку»12
2. Предмет обов’язкової реєстрації
Предметом обов’язкової реєстрації є всі малопотужні плавзасоби довжиною від 12 м та
потужністю двигуна більше 15 кВт. Судна повинні бути зареєстровані в Реєстрі суден,
що використовуються для спорту та відпочинку. Всі інші малопотужні судна, в тому
числі ті, які використовують людську енергію, та надувні човни можуть бути
зареєстровані за бажанням власника.
Власник повинен в 14–денний термін після будівництва або купівлі зареєструвати
водний транспортний засіб. Протягом 1 місяця приймається рішення щодо реєстрації.
3. Порядок та правила реєстрації
Для реєстрації власник водного транспортного засобу подає наступні документи:
 заява на реєстрацію
 документ, який підтверджує право власності на водний транспортний засіб
 оригінал та копія реєстраційного посвідчення юридичної особи (для юридичних
осіб); оригінал та копія документу, що посвідчує особу (для фізичних осіб)
 оригінал документа, що підтверджує зняття внутрішнього водного
транспортного засобу з попередньої реєстрації
 документ, який підтверджує оплату адміністративних послуг
4. Вартість надання адміністративної послуги
 14 євро (отримання реєстраційного номера)
 3,5 євро (внесення змін до даних в реєстрі)
 7 євро (внесення змін до реєстру та видача нового реєстраційного номера)
 4,7 євро (вартість дубліката реєстраційної картки)
 3,5 євро (витяг або копія з реєстру)
 3,5 євро (зняття з реєстрації та видалення з реєстру)
Фінляндська Республіка
1. Законодавче регулювання
 Закон «Про реєстрацію водних видів транспорту»13
2. Предмет обов’язкової реєстрації
Плавзасоби, довжиною 5,5 м та/або потужністю двигуна більше 15 кВт, повинні бути
зареєстровані в Реєстрі водних видів транспорту.14 Обов’язок зареєструвати судно
також застосовується до інших плавзасобів (зокрема водних скутерів та суден, що
належать державі або місцевим органам влади).15 Для інших плавзасобів можлива
реєстрація за бажанням.
Зобов’язання щодо реєстрації не поширюється на:16
 плавзасоби, власниками яких є збройні сили або прикордонна охорона
 плавзасоби, зареєстровані в Реєстрі риболовних суден тощо
3. Порядок та правила реєстрації
Агентство з безпеки транспорту (Finnish Transport Safety Agency, Trafi) здійснює
обслуговування Реєстру водних видів транспорту.17 Власники плавзасобів зобов’язані
протягом 30 днів повідомляти Агентство про будь-які зміни в реєстраційній інформації
щодо плавзасобів, зокрема у випадках:
 першої реєстрації
 зміни технічної інформації
 зміни складових двигуна (додавання, видалення, модифікація)
 зміни власника
 відмови від власності
 зняття з обліку та виведення з експлуатації
Реєстраційне повідомлення можна подати:
 за допомогою електронного сервісу My e-Services
 в офісі реєстратора
 поштою
Свідоцтво про реєстрацію містить таку інформацію:18
 щодо водного судна (ідентифікаційний номер, пробіг, рік випуску, максимальна
кількість пасажирів, тип водного транспорту, матеріал, основний колір, довжина,
ширина, максимальне навантаження, дата випуску судна, реєстраційний номер)
 щодо двигунів (кількість, серійний номер, потужність двигуна, марка та модель)
 щодо власників (дані про власника та документи, що посвідчують його особу)
4. Вартість надання адміністративної послуги
Перша реєстрація плавзасобу, а також зміни інформації щодо його власника
здійснюються на платній основі. Приміром, перша реєстрація плавзасобу коштує 40
євро (з використанням електронного сервісу – 30 євро).19
Додаток. Маркування суден у Європейському Союзі20


Таблиця 1. Технічні характеристики при реєстрації гумових човнів

Таблиця 2. Законодавче регулювання реєстрації плавзасобів в країнах ЄС

Інформацію підготували:
Олена Копил, Лариса Неруш, Олександр Петрощук
інтерни Програми стажування у ВРУ у 2018 році

Посилання на орігінал документа

Реєстрація водних транспортних засобів Європейського Союзу