Регістр судноплавства України

Регістр судноплавства України це національне класифікаційне товариство, яке здійснює технічний нагляд у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства й здійснює:
– класифікацію морських суден, суден внутрішнього плавання, малих суден та водних мотоциклів;
– здійснює в установленому законодавством порядку технічний нагляд за морськими суднами,  суднами внутрішнього плавання, малими суднами та водними мотоциклами;
– визначення районів та умов плавання суден;
– ведення обліку суден, щодо яких здійснюється технічний нагляд, ведення Регістрової книги суден;
– технічний нагляд за причальними спорудами,  операційними акваторіями причальних споруд, іншими гідротехнічними спорудами внутрішніх водних шляхів та  морських портів, за  промірними роботами на морських і  внутрішніх водних шляхах, в акваторіях морських портів;
– в установленому законодавством порядку сертифікацію суден, судноплавних компаній, берегових об’єктів морського і внутрішнього водного транспорту;
– проведення погодження проектів документів із суднобудування,  судноремонту та технічної експлуатації суден;
– видання  інструкцій  та інформаційних  матеріалів  з  питань  технічної  експлуатації  суден,  берегових  об’єктів  морського і  внутрішнього водного транспорту.
Завдання та функції Регістру судноплавства України визначаються Положенням про Регістр судноплавства України, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 №814.

Керівництво з огляду малих суден та водних мотоциклів в експлуатації.(2022р)

Бюлетень №1 змін і доповнень до Керівництва з огляду малих суден та водних мотоциклов в експлуатації(2023р)